���������������������������������������������ดูเพิ่มเติม
BT-690 TABLE BAR