Code : ALU6156-DC-A DINING CHAIR

ALU6156-DC-A

Size W59*D45*85/54 45 CNS

รายอะเอียด มีความทนทาน สีสวยงาม  เก้าอี้หวายเทียม

โครงสร้าง อลูเนียม

เก้าอี้อลูมิเนียม เก้าอี้หวายเทียม เก้าอี้บาร์ เก้าอี้งานเชือก เก้าอี้ทานอาหาร