Code : ALU6155-DC-A DINING CHAIR

ALU6155-DC-A

รายอะเอียด มีความทนทาน สีสวยงาม  เก้าอี้หวายเทียม

โครงสร้าง อลูเนียม

Size:W45*D56*89/SH 47 CNS

เก้าอี้อลูมิเนียม เก้าอี้หวายเทียม เก้าอี้บาร์ เก้าอี้งานเชือก เก้าอี้ทานอาหาร